big-symbol

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ

Organizátorom kampane (ďalej len „Kampaň“) na podporu predaja pneumatík Continental je Continental Barum s.r.o. so sídlom na adrese: Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČO 457 88 235 (ďalej len „Organizátor“).

Organizátor realizuje Kampaň v Slovenskej republike s predajnými a servisnými sieťami partnerov (ďalej len „Partner“), ktorých úplný zoznam je uvedený na www.continental.sk.

Účastníkom kampane (ďalej len „Účastník“) usporiadanej Organizátorom sa môžu stať výhradne tí zákazníci Partnerov, ktorí si v čase od 15. 9. 2017 do 15. 11. 2017 na predajnom a servisnom mieste Partnerov kúpia 4 ks zimných osobných alebo 4×4/SUV pneumatík Continental (ďalej len „Pneumatiky“) a zaplatia za ne ihneď v hotovosti alebo platobnou kartou.

Platnosť kampane: od 15. 9. 2017 do 15. 11. 2017 alebo do vyčerpania kupónov.

Predmetom Kampane je odmena za nákup sady Pneumatík podľa Všeobecných podmienok a pravidiel Kampane. Odmena bude realizovaná podľa nasledujúcich podmienok:

  • V prípade zakúpenia pneumatík s priemerom ráfiku nižším alebo rovným 16“ je možné uplatniť maximálne 2 ks kupónov v hodnote 10 € za kupón.
  • V prípade zakúpenia pneumatík s priemerom ráfiku vyšším alebo rovným 17“ je možné uplatniť maximálne 4 ks kupónov v hodnote 10 € za kupón.
  • Nie je možné uplatniť kupóny v hodnote presahujúcej nominálnu hodnotu poskytnutej služby.

Kupón je možné uplatniť v mieste nákupu pneumatík (servisnej sieti) na realizáciu služby prezutie pneumatík alebo geometria. Nie je možné ním kryť akýkoľvek nákup tovaru.

Hodnotu kupónov nie je možné deliť. Ich hodnotu je možné sčítať, a to maximálne do hodnoty 20€/40€ podľa druhu zakúpených pneumatík. Kupóny sú uplatniteľné jednorázovo v rámci poskytovanej služby.

Kampaň sa nevzťahuje na internetový nákup pneumatík, nákup na dobierku alebo nákup na faktúru.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu VŠEOBECNÝCH PODMIENOK A PRAVIDIEL. Všetky informácie o zmenách VŠEOBECNÝCH PODMIENOK A PRAVIDIEL Účastník nájde na webe www.continental.sk.

Organizátor a Partneri na seba neberú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Účastníkovi v Kampani. Na vymáhanie Odmeny v rámci Kampane nenáleží Účastníkovi právny nárok.

Všetky informácie o Kampani nájdete na www.continental.sk alebo na predajných a servisných miestach Partnerov.

V Otrokoviciach 31. 8. 2017

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
Czech Republic

logo-point-s_weblogo-continental

Zimná akcia Continental
Zimná akcia Continental