Point S

Point S Slovakia s.r.o.

+421 915 803 523

info@point-s.sk

Pódafa 302, 929 01 Povoda

IČO: 46 171 169
DIČ: 2023260459
IČ DPH: SK2023260459

Naša firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, č. vložky 27468/T.

Naši zákazníci sú našou prioritou: sme vám k dispozícii pre akékoľvek otázky alebo požiadavky. Ak chcete nás kontaktovať, vyplňte kontaktný formulár, ktorý nájdete nižšie, radi Vám odpovieme.