Open/Close Menu Európska sieť profesionálnych pneuservisov

V súčasnom svete, kedy sa globálne otepľovanie stáva čoraz pálčivejším problémom sa ochrana životného prostredia neberie na ľahkú váhu. A všetci vieme, že nejde len o separovanie odpadu. Aj jednoduchá každodenná cesta do práce môže sa práve stať faktorom, ktorý ovplyvní tento stav. A preto sa elektrické autá stali jednou z hlavných alternatív k vozidlám so spaľovacími motormi. Už prvé zmienky o týchto autách boli dobrou správou pre všetkých ochrancov životného prostredia a aj pre obyčajného užívateľa, ktorý chce zanechať našu planétu krajšou. Ich popularita stále rýchlo rastie a mnohí ľudia čoraz viac zvažujú prechod na elektromobily. Tie dostávajú špecifické ŠPZ a pomaly ale iste sa rozmáhajú a stretávame ich čoraz viac. Napriek ich pozitívnym environmentálnym vlastnostiam sa však stále zdôrazňujú rôzne otázky týkajúce sa bezpečnosti týchto vozidiel. A k tomu sa nám vynára aj otázka – sú skutočne prospešné pre naše životné prostredie alebo sme išli z kaluže do blata? 

Nedávny predaj 20 000 elektrických áut od americkej automobilky Hertz spôsobil rozruch na trhu a otvoril nové diskusie, ktoré sa zaoberajú nielen ekonomickými aspektmi elektrických áut, ale aj ich bezpečnostnými aspektmi. Týka sa to najmä spotrebiteľov, ktorí zvažujú prechod na elektromobily a majú legitímne obavy týkajúce sa ich bezpečnosti. Hertz sa zameriava primárne na požičiavanie áut a rozhodli sa byť ekologický. Tento ich predaj však dokazuje, že si myslia, že s elektroautami to bol pravdepodobne krok vedľa. Ešte v roku 2021 sa chystali nakúpiť až 100 000 Tesiel, ktoré chceli zaradiť medzi modely na prenájom. Rýchlo však prišli na to, že hoci pre zákazníka je náklad nižší, keď nemusí tankovať palivo, ale auto nabíja, pre nich to už tak celkom pravda nie je. Ich náklady na rutinné opravy a servis po nehodách enormne zrástol.  

nabíjanie elektrické autá francúzsko

Elektrické autá a ich skutočné enviromentálny vplyv

Čo sa environmentálneho stanoviska týka, napriek tomu, že nedávne štúdie ukázali, že elektrické autá majú obrovský potenciál priniesť významné environmentálne výhody, stále existuje mnoho otázok týkajúcich sa ich skutočného vplyvu na našu planétu. V auguste 2023 prišli veľké automobilky, ktoré vyrábajú aj e-autá s inovatívnou reklamou na internete. Prezentovali svoje elektrické modely ako autá bez emisií. To sa však stretlo s vlnou kritiky a tieto reklamy nakoniec museli slovné spojenie „autá bez emisií“ odstrániť. Hoci sa u nich emisie znižujú, pri nabíjaní a výrobe vzniká určité množstvo emisií. A v marci 2024 europoslanci rovnako odhlasovali, že elektromobily už nebudú považované ako bezemisné autá. Dokonca sa začalo rozprávať o tom, že Európska únia nakoniec zastaví zákaz spaľovacích motorov, ktorý bol plánovaný od roku 2035. Vyplávali tak nové pochybnosti o tom, či sú elektrické autá skutočne “čistými” alternatívami. 

Problémom, ktorý vyvoláva obavy, je najmä štruktúra elektrických áut a spoľahlivosť ich lítiovo-kobaltových alebo lítiovo-lonových batérií, na ktorých je ich elektrický systém závislý. Otázka v prípade týchto batérií a závislosti celého elektrického systému auta na nej však vyvoláva aj iné, alarmujúce otázky.  V prípade kolízie alebo aj menšej nehody môžu byť tieto batérie poškodené a blokovať celý elektrický systém vozidla. To môže mať za následok komplikácie nielen pre majiteľov áut, ale aj pre poskytovateľov poistných služieb. Takéto auto nie je schopné jazdy a môže vás teda kdekoľvek nechať „v štichu“. 

Toto riziko blokovania systému je kľúčovým faktorom, ktorým sa obávajú spotrebitelia. Pretože môže ohroziť bezpečnosť ich investície do elektrického auta. Poisťovne sa tiež vyjadrujú k tomu, že poistenie elektrických áut môže predstavovať vyššie riziká a náklady na opravu. Náhradné diely môžu byť v prípade nehody výrazne vyššie, ako potvrdzuje aj samotné rozhodnutie spoločnosti Hertz sa týchto áut, kvôli vysokým nákladom, zbaviť.  

elektrické autá nabijanie v meste

Riziko požiaru a ekologické výzvy

Ďalšou dôležitou témou je riziko požiaru v prípade týchto batérií. Tieto batérie, ako zdroj energie, sú prirodzene horľavé. Obsahujú tekuté vodivé látky, ktoré pri prehriatí a dlhšiemu vystaveniu nevhodným podmienkam môžu začať horieť. Samozrejme, moderné autá tomu predchádzajú zavedením rôznych bezpečnostných opatrení, ktoré majú za následok aj práve fakt, že auto sa po nehode nepohne. Najnovšie informácie však uvádzajú, že toto riziko je zanedbateľné oproti horľavosti napríklad benzínu, ktorý sa používa ako palivo do spaľovacích motorov. Jeden fakt však stále ostáva. Likvidácia týchto baktérií je pomerne ekologicky aj ekonomicky náročná, pretože nie sú úplne recyklovateľné. Celý svet investuje peniaze a čas práve do výskumu možností recyklácií týchto batérií. Už klasické batérie do áut vieme do dnešného dňa recyklovať len na 95%. Na ich výrobu sa pritom používajú nerasty, ktoré radíme medzi neobnoviteľné zdroje.  

Otázka teda či sú elektrické autá úplne bezpečné a či musí byť vyvinutého viac úsilia na zlepšenie ich bezpečnostných štandardov a technológií ostáva stále otvorená. Výrobcovia a dodávatelia batérií stále investujú do výskumu a vývoja s cieľom vytvoriť ešte bezpečnejšie batérie a technologické riešenia, aby sa minimalizovalo riziko nehôd a havárií spojených s elektrickými autami. Tieto otázniky preto ostávajú ešte hudbou budúcnosti a uvidíme, čo nám prinesie kvalitný výskum.  

Z posledných rozhodnutí Európskej únie vidíme, že je nevyhnutné zaviesť prísnejšie normy a predpisy týkajúce sa bezpečnosti elektrických áut, aby sa zabezpečilo, že vozidlá na cestách budú spĺňať najvyššie štandardy ochrany a bezpečnosti. Dôležitý je aj výskum a vývoj nových technológií, ako je automatické brzdenie, asistenčné systémy a prémiové bezpečnostné funkcie, ktoré by mohli ďalej zlepšiť ochranu cestujúcich a minimalizovať možné riziká pri používaní elektrických áut. 

nabíjanie elektrické autá

Cesta k trvalo udržateľnej budúcnosti

Na koniec si teda zhrňme všetky dôležité fakty. Je potrebné si uvedomiť, že bezpečnosť elektrických áut je komplexnou otázkou, ktorá si vyžaduje systémový prístup a spoluprácu medzi výrobcami, orgánmi pre reguláciu a spotrebiteľmi. Napriek existujúcim rizikám a kontroverziám je dôležité zdôrazniť, že elektrické autá majú obrovský potenciál stať sa trvalo udržateľnou alternatívou k tradičným vozidlám so spaľovacími motormi a zohrať dôležitú úlohu pri znížení emisií skleníkových plynov a ochrane životného prostredia. Hoci si musíme priznať, že odkedy prišli elektrické autá na trh sa emisie žiadnym spôsobom neznížili a sami vidíme, že ich pribúda každým dňom aj na našich cestách viac, nikdy nezabúdajme na jednu podstatnú skutočnosť. Sme na začiatku tejto cesty a je dôležité pokračovať v inováciách a zlepšení, aby sme dosiahli bezpečnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť v automobilovom priemysle. 

Ak teda uvažujete nad elektrickým automobilom, najskôr si spravte podrobný prehľad o jeho bezpečnostných systémoch, ktoré vás aj ostatných pasažierov uchránia pred rizikom požiaru. Zvážte si, či riziko nehody nespôsobí, že vaše auto bude nepoužiteľné. Samozrejme, v dnešnej dobe si jednoducho zavoláte odťahovku, ale následná investícia do opravy iste potrápi vašu peňaženku. Preto svoje elektrické auto dobre poistite a nezabudnite ani na kvalitné pneumatiky, ktoré môžu riziko nehody efektívne znížiť.  

Copyright © 2015-2019 Point S Slovakia s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

logo-footer