Open/Close Menu Európska sieť profesionálnych pneuservisov

Štítok na pneumatike je dôležitým ukazovateľom informácií pre spotrebiteľa. Zavedený bol v roku 2012 Európskou úniou a zvykli si na neho ako výrobcovia a predajcovia tak aj koneční spotrebitelia. Štítok poskytuje informácie o bezpečnosti pneumatiky, o jej vplyve na životné prostredie. Tieto informácie sú pre konečného spotrebiteľa v dnešnej dobe dosť zásadným ukazovateľom pri výbere pneumatiky. Pri predaji hrajú aj svoju vizuálnu úlohu, keď sa zákazníci často rozhodujú aj na základe údajov priamo na pneumatiky v stojane.

Zopakujme si trochu čo sa dozvieme z aktuálneho štítka na pneumatike.

Úspora paliva ( energetická účinnosť )

– pneumatiky sú zodpovedné až za 20% spotreby paliva. Preto je dobré mať pneumatiky s nízkym valivým odporom, čo znamená dobrú energetickú účinnosť a šetrenie paliva.

Priľnavosť za mokra

– medzi triedou A a F je až 22,5 metrový rozdiel. Z hľadiska bezpečnosti by sme nemali túto kategóriu zanedbávať.

Vonkajší hluk

– jedna max dve vlnky sú ešte v poriadku. Tri vlnky už nespĺňajú nariadenia EU.

Čo sa zmenilo od 1.mája 2021 ?

Od mája 2021 sa štítkom musia označovať aj pneumatiky na autobusy a nákladné autá. Údaje o pneumatikách sa budú nahrávať do Európskej databázy výrobkov a budú prístupné pre širokú verejnosť.

1. QR kód – všetky informácie, ktoré boli o pneumatike nahrané do Európskej databázy výrobkov, bude možné stiahnuť pomocou QR kódu na štítku pneumatiky.
2. Nové energetické symboly lepšie naznačujú, že palivová úspornosť je použiteľná pre vozidlá so spaľovacím motorom aj pre elektrické vozidlá.
3. Odstupňovanie tried sa zúžilo na A až E namiesto starej stupnice A až G.
4. Hladina hluku sa tiež bude označovať písmenami A až C. Prípustné budú hladiny A a B, hladina C nebude prípustná. Uvádzať sa bude aj číselná hodnota v dB.
5. Pribudne symbol na použitie pneumatiky v zime – Alpský symbol. Tu sa stretávame s novinkou, keďže pribudol symbol – ľadový stalagmit, ktorý označuje pneumatiku použiteľnú na zľadovatenom povrchu – teda na drsné zimné podmienky (s kovovými hrotmi).

Aký je rozdiel v triedach na štítku ?

Úspora paliva = Valivý odpor

Synonymom úspory paliva pri pneumatike je valivý odpor. Čím menší je valivý odpor pneumatiky, tým menej energie potrebuje pneumatika na svoj valivý pohyb a tým menej paliva sa spotrebuje. A to má samozrejme dopad na produkciu CO2 keďže spálením 1l paliva sa vyprodukuje približne 2,6kg CO2.

 

*Náklady v € boli vyrátané pre LKW súpravu o celkovej hmotnosti 44 ton a ročným nabehaním 130 000 km, spotrebou 27,5l/100km a cenou nafty 1,25€/l.

Priľnavosť za mokra – Brzdenie za mokra

Aj keď sa táto kategória nazýva rôzne, správne by malo byť brzdenie na mokrom povrchu. Triedy v kategórii sú rozdelené podľa dĺžky brzdnej dráhy na mokrom povrchu, pričom rozdiel medzi odporúčanou „A“ triedou a poslednou „E“ triedou môže byť až 18m. Pri starej kategorizácii, kedy bola ešte aj trieda „F“ to bolo až 22.5m.

*Brzdná dráha bola meraná pri spomaľovaní zo 60km/hod na 20km/hod.

EU chce do budúcna na štítok pridávať ďalšie informácie. Či to bude štýlom sťahovania informácii cez QR kód alebo sa budú uvádzať priamo na štítku ešte nie je jasné. Mali by však pribudnúť informácie o najazdených kilometroch, o kilometrovom dojazde, opotrebovaní dezénu, protektorovaní, priľnavosti na snehu a ľade atď. . Na to aby mohla EU pracovať s relevantnými informáciami, je potrebné vyvinúť primerané testovacie metódy, z ktorých sa nazbierajú potrebné údaje.

Copyright © 2015-2019 Point S Slovakia s.r.o.
Všetky práva vyhradené.

logo-footer